Wiadomości

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Posted on

Wg stanu na koniec listopada 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 16,9%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 8%. W październiku br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 453 gospodarstw domowych, podczas gdy w listopadzie br. liczba ta wyniosła […]

Wiadomości

Klient na rynku energii

Posted on

Klienci na rynku energii dzielą się na dwie zasadnicze grupy: gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci kupujący energię na cele komunalno-bytowe, wszyscy pozostali klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele, centra handlowe, instytucje itp. Osobno kupuje się energię i usługę jej dostarczenia […]