Audyt dystrybucyjny

Audyt dystrybucyjny to kompleksowy produkt, w ramach którego przeanalizujemy koszty dystrybucji ponoszone przez Twoją Firmę i zaproponuje optymalne rozwiązanie, dzięki któremu oszczędzisz jeszcze więcej.

Konstrukcja rynku energetycznego w Polsce umożliwia zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, ale nie umożliwia zmiany firmy świadczącej usługi dystrybucyjne. Tymczasem, w zależności od rodzaju działalności,  koszty dystrybucji mogą stanowić nawet 50% kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.

Na wysokość opłat za energię elektryczną wpływa kilka czynników, ze szczególnym uwzględnieniem nieoptymalnie dobranej taryfy dystrybucyjnej. Przeanalizujemy dla Ciebie możliwości obniżenia wydatków związanych z taryfą dystrybucyjną, opłatami za moc zamówioną i karami za moc bierną.

Korzyści dla Twojej Firmy:

  • Obniżenie kosztów opłat za moc umowną.

  • Dopasowanie taryfy do profilu godzinowego poboru energii.

  • Obniżenie kosztów opłat dystrybucyjnych.

  • Rekomendacja zmian obniżających opłaty karne za energią bierną.

 Jeśli zdecydujesz się wdrożyć nasze rekomendacje, wszystkie formalności związane ze zmianami u Twojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zrealizujemy w Twoim imieniu.