Wiadomości

Zmiana właściciela aktywów EDF w Polsce

Posted on

28 listopada 2017 r. sąd rejestrowy w Warszawie zarejestrował zmianę nazwy spółki z EDF Polska S.A. na PGE Energia Ciepła S.A. Jest to efekt zakończonego 13 listopada 2017 r. procesu sprzedaży polskich aktywów francuskiej Grupie EDF PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Transakcja sprzedaży wiąże się ze zmianą nazw spółek Grupy EDF w Polsce. Poniżej przestawiamy […]

Wiadomości

UOKiK zgłosił zastrzeżenia do przejęcia aktywów EDF przez PGE

Posted on

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił zastrzeżenia do przejęcia przez Polską Grupą Energetyczną kontroli nad EDF Polska. Według UOKiK, może to stanowić zagrożenie dla konkurencji. Strony mają dwa tygodnie na odniesienie się do zastrzeżeń. Jak poinformował w piątek UOKiK, analiza zgromadzonego materiału pokazała, że transakcja może ograniczyć konkurencję, a jednym z jej zagrożeń jest wzmocnienie […]