FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1.Czy zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?
Tak, zgodnie z polskim prawem zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna.

2.Czy po zmianie sprzedawcy energii wzrosną moje opłaty za dystrybucję?
Nie.Stawki są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki i nie mogą być zmieniane bez zgody URE.

3.Czy koszty zużycia energii i dystrybucji będą na jednej fakturze?
Koszty zużycia energii i dystrybucji energii będą na dwóch osobnych fakturach.

4.Czy podczas procesu zmiany sprzedawcy energii nastąpi przerwa w dostawach prądu?
Nie.Zmiana sprzedawcy nie ma wpływu na dystrybucję energii, która jest realizowana przez inną spółkę. Dystrybutor jest przypisany do danego obszaru i przy zmianie sprzedawcy nie ulega zmianie.

5.Na jakiej podstawie wystawiania jest faktura za zużycie prądu?
Faktura za zużycie prądu wystawiana jest co miesiąc na podstawie informacji dostarczanych przez OSD lub w przypadku braku informacji od OSD na podstawie szacunków zużycia energii elektrycznej. Po otrzymaniu informacji w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura rozliczeniowa.

6. Kto po zmianie dostawcy będzie odpowiedzialny za naprawę awarii w sieci energetycznej?
Za ciągłość w dostawie energii energetycznej odpowiedzialny jest dystrybutor energii. W jego gestii leży też naprawa urządzeń, odczyty liczników oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy. Zmianie ulega tylko firma sprzedająca energię.