Wiadomości

Świadectwa energetyczne (kolorowe certyfikaty)

Posted on

Cena energii elektrycznej pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją prądu. Musi również uwzględnić różne podatki oraz krajową i międzynarodową politykę energetyczną. Kolorowe certyfikaty, czyli świadectwa energetyczne zostały wprowadzone przez polski rząd aby wspierać rozwój energii odnawialnej (energii z zasobów naturalnych, które się nie kończą i nie powodują zanieczyszczenia środowiska np. wiatr, woda). Każda firma sprzedająca […]