Klient na rynku energii

Klienci na rynku energii dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

  • gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci kupujący energię na cele komunalno-bytowe,
  • wszyscy pozostali klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele, centra handlowe, instytucje itp.

Osobno kupuje się energię i usługę jej dostarczenia

W połowie 2007 r. miało miejsce rozdzielenie działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych. Od tej chwili każdy klient na rynku energii ma możliwość zakupu energii i usługi jej dostarczenia od dwóch różnych firm. O ile klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, o tyle usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest on zlokalizowany. Ceny dostawy energii określone są w taryfach jej dostawców, które są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. W procesie zatwierdzania taryf, URE kontroluje czy zawarte w nich wielkości cen energii mają uzasadnienie w kosztach faktycznie ponoszonych przez dostawców.

W chwili obecnej istnieją dwie formy zakupu energii elektrycznej:

  • zakup od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient
  • zakup od dowolnie wybranego sprzedawcy

Zakup energii od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient

W tym przypadku ceny energii określone są w taryfach sprzedawców, które podobnie jak taryfy dostawców energii są zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

Kupując energię, klienci będący gospodarstwami domowymi rozliczani są jedynie za zużytą energię, a pozostali klienci dodatkowo za ustalony poziom mocy elektrycznej, przekroczenie którego wiąże się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.

Zakup energii od dowolnie wybranego sprzedawcy

Energia może być w tym przypadku kupowana od dowolnego sprzedawcy. Ceny i warunki zakupu energii są indywidualnie ustalone pomiędzy klientem a sprzedawcą. Decydując się na zakup energii poza lokalnym sprzedawcą, Klienci kupują ją zwykle od spółek obrotu energią.

Zakup energii od dowolnego dostawcy możliwy jest dzięki obowiązywaniu tzw. zasady TPA.

Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii (dystrybutora) w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe).

WAŻNE:

  • Zasada TPA, czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii elektrycznej kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy.
  • Od połowy 2007 r. każdy klient na rynku energii może kupić energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm. Klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, ale usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest zlokalizowany.

Źródło: Cire.pl