Zmiana sprzedawcy energii

Od 2007 roku, kiedy nastąpiło rozdzielenie dostawy i sprzedaży prądu, odbiorcy (firmy, gospodarstwa domowe) mają możliwość zmiany sprzedawcy prądu.

Procedurę można przeprowadzić samodzielnie lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy do reprezentowania nas przed operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz przed dotychczasowym sprzedawcą, aby on zajął się wszystkimi formalnościami. Ten drugi sposób znacznie skraca procedurę zmiany sprzedawcy oraz nie angażuje czasu odbiorcy.

Pierwszym etapem procesu zmiany sprzedawcy jest zawarcie umowy sprzedaży. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży.

Nowy sprzedawca w naszym imieniu wypowiada umowę kompleksową, która obejmuje łącznie warunki sprzedaży energii oraz świadczenie usług dystrybucji (pierwsza zmiana), zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, wypowiada umowę z dotychczasowym sprzedawcą (kolejna zmiana). W przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy nie ma konieczności zawierania umowy dystrybucji, ponieważ obowiązuje nadal umowa zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy.

W przypadku dużych odbiorców kupujących prąd w taryfach A i B, po pierwszej zmianie sprzedawcy energii może się okazać, że konieczne jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań dystrybutora – tzw. dostosowanie układów do wymagań TPA.  W przeciwieństwie do odbiorców w taryfach G i C, duzi odbiorcy są właścicielami liczników i wszelkie obowiązki oraz koszty związane z ich instalacją, dostosowaniem i wymianą spoczywają na nich. Jednakże, z naszego doświadczenia wiemy, że poniesione nakłady finansowe zwracają się w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy z nowym sprzedawcą.

Na koniec należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna.