Wiadomości

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Posted on

Analiza każdej strategii, a zwłaszcza dotyczącej polityki energetycznej jest istotną kwestią w państwie i powinna dotyczyć głównie dwóch aspektów – planowania i realizacji. Większe znaczenie ma realizacja, bo to ona zmienia rzeczywistość i generuje różnorakie skutki, w tym polityczne. Jednym z głównych elementów polityki energetycznej jest program inwestycyjny. Nie powinien on być traktowany jako podstawowy […]