Świadectwa energetyczne (kolorowe certyfikaty)

Cena energii elektrycznej pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją prądu. Musi również uwzględnić różne podatki oraz krajową i międzynarodową politykę energetyczną.
Kolorowe certyfikaty, czyli świadectwa energetyczne zostały wprowadzone przez polski rząd aby wspierać rozwój energii odnawialnej (energii z zasobów naturalnych, które się nie kończą i nie powodują zanieczyszczenia środowiska np. wiatr, woda). Każda firma sprzedająca energię musi zakupić określony ustawowo procent różnych certyfikatów.

Białe certyfikaty dotyczą efektywności energetycznej. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, Polska musi zwiększyć efektywność energetyczną, czyli ograniczyć całkowite zużycie energii elektrycznej.
Zielone certyfikaty dotyczą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W związku z wymogami Unii Europejskiej, w Polsce następuje wzrost udziału instalacji zasilanych źródłami odnawialnymi.
Niebieskie (błękitne) certyfikaty dotyczą biogazowni rolniczych. Ich wprowadzenie ma na celu wsparcie istniejących biogazowni rolniczych.
Żółte certyfikaty dotyczą kogeneracji gazowej. Otrzymują je firmy za energię wytworzoną w instalacjach opalanych paliwami gazowymi lub w jednostkach o mocy poniżej 1 MW.
Fioletowe certyfikaty dotyczą kogeneracji z metanem. Otrzymują je producenci energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem.
Czerwone certyfikaty dotyczą kogeneracji z ciepłem. Otrzymują je firmy za energię wytworzoną w jednostkach o mocy powyżej 1 MW.

Źródło: edf, wikmar