EDF.Centrum badawczo-rozwojowe

Rosnące zapotrzebowanie na energię wymaga konsekwentnego poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. W odpowiedzi na to wyzwanie podejmujemy wiele działań, by produkować energię w sposób jeszcze bardziej bezpieczny, innowacyjny i przyjazny środowisku. Służą temu m.in. projekty realizowane przez nasze centra badawczo-rozwojowe. W ramach Grupy na całym świecie funkcjonuje dziewięć tego typu ośrodków. Ich działalność badawcza koncentruje się wokół trzech kluczowych wyzwań:

  • wzmocnienia zdekarbonizowanego miksu energetycznego;
  • antycypowania zmian w energetyce, z uwzględnieniem nowych wyzwań w zakresie generacji rozproszonej i inteligentnych sieci;
  • rozwijania elastycznego i niskoemisyjnego popytu na energię.

Polska jest jednym z siedmiu krajów (obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Chin i Singapuru), w których EDF otworzył ośrodek badawczy wspierający realizację projektów inwestycyjnych w oparciu o najlepsze jakościowo i najbardziej ekologiczne technologie. Działalność krakowskiego Centrum Badań i Rozwoju wspiera projekty modernizacyjne zakładów produkcyjnych w Polsce. Ośrodek prowadzi także badania w zakresie współspalania biomasy i węgla, dążąc do zwiększania efektywności energetycznej bloków i ograniczania oddziaływania zakładów produkcyjnych na środowisko.

Spółki Grupy EDF w Polsce oraz centra badawczo-rozwojowe EDF z całego świata współpracują z Konsorcjum Polskich Uczelni. W skład konsorcjum wchodzi sześć uczelni technicznych, zlokalizowanych w Krakowie, Gliwicach, Gdańsku, Zielonej Górze i we Wrocławiu. W ramach tej wspólpracy powstają innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska (w tym spalanie niskoemisyjne) oraz spalania nisko zasiarczonych węgli. Efekty współpracy przedstawicieli świata nauki i przemysłu pozwalają naszym partnerom na testowanie oraz wdrażanie pionierskich rozwiązań technologicznych i projektów poprawiających efektywność produkcji.

Źródło: polska.edf.com