Wiadomości

Zmiany taryf dla energii elektrycznej w związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Posted on

Prezes URE zatwierdził 27 lutego 2018 r. zmiany taryf dla czterech z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. Zmiany taryf to konsekwencja wniosków złożonych przez operatorów, w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i […]

Wiadomości

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Posted on

Wg stanu na koniec listopada 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 16,9%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 8%. W październiku br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 453 gospodarstw domowych, podczas gdy w listopadzie br. liczba ta wyniosła […]